You are welcome .

greeting

  ข่าวและประกาศ

  Quitz Time

  by Admin Warachat -

  เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ นะครับ.....

  การสอบไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต    แต่เมื่อเป็นนักเรียนในระบบแพ้ค้ดออก...การสอบให้คะแนนดีที่สุดจึงเป็นสิ่งที่

  นักเรียนตั้งเป้าที่จะเดินไปถึง  ทำให้ดีที่สุด  คะแนนจะเป็นใบเบิกทางของการไปต่อ หรือเป็นปัจจัยในการพิจารณารับเข้าทำงาน..............

  สวัสดีครับ

  by Admin Warachat -

  สวัสดีนักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน

  ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย SANSAI ON LINE SCHOOL ขอต้อนรับด้วยความยินดี

  โปรดลงชื่อเข้าระบบเพื่อรเรียนรู้ในวิชาที่ท่านสนใจ

  หากไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อขอ ชื่อและรหัสเข้าระบบได้ที่

  elearning@sansai.ac.th

  - สำหรับนักเรียนสันทรายวิทยาคม โปรดระบุ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ  นามสกุล และชั้นที่ ท่านเรียนอยู่ 

  - ท่านที่ไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล ของท่าน เพื่อทำการเพิ่มสมาชิกต่อไป